เมื่อจากไป สิ่งใดที่เหลืออยู่

เมื่อจากไป สิ่งใดที่เหลืออยู่

Submitted by dp6admin on Tue, 27/09/2022 - 14:55
หัวข้อเรื่อง
6:133 และพระเจ้าของเจ้านั้นคือผู้ทรงมั่งมี ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา หากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าหมดสิ้นไป และจะทรงให้สืบแทนจากพวกเจ้า ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ดังที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากลูหลานของกลุ่มชนอื่น

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 77 (อายะฮฺ 133)"

ความยาว(นาที)
3 นาที