อัมรฺ อิบนุอบีสะละมะฮฺ : เศาะฮาบะฮฺที่เป็นอิมามเมื่ออายุ 6 ปี

อัมรฺ อิบนุอบีสะละมะฮฺ : เศาะฮาบะฮฺที่เป็นอิมามเมื่ออายุ 6 ปี

Submitted by dp6admin on Thu, 25/08/2022 - 13:47
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮาบะฮฺที่เป็นอิมามเมื่ออายุ 6 ปี
ท่องกุรอานได้มากที่สุดในหมู่บ้าน

ส่วนหนึ่งจากบรรยายเรื่อง "วัยรุ่นฉบับ #เศาะฮาบะฮฺ" โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
6 นาที