ผู้ที่ถูกคัดเลือก (อายะฮฺที่ให้ความหวัง)

ผู้ที่ถูกคัดเลือก (อายะฮฺที่ให้ความหวัง)

Submitted by dp6admin on Sat, 20/08/2022 - 19:38
หัวข้อเรื่อง
35:32 และเราได้ให้คัมภีร์ เป็นมรดกสืบทอดมา แก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากปวงบ่าวของเรา
บางคนในหมู่พวกเขาเป็น (1) ผู้อธรรมแก่ตัวเอง
(2) และบางคนในหมู่พวกแป็นผู้เดินสายกลาง
(3) และบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้รุดหน้าในการทำความดีทั้งหลาย ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ นั่นคือความโปรดปรานอันใหญ่หลวง

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 72 (อายะฮฺ 125-126)"

ความยาว(นาที)
4 นาที