ทุกข้อกระดูกต้องทำเศาะดะเกาะฮฺเป็นการขอบคุณ

ทุกข้อกระดูกต้องทำเศาะดะเกาะฮฺเป็นการขอบคุณ

Submitted by dp6admin on Fri, 12/08/2022 - 11:45
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "มนุษย์มี 360 ชิ้นกระดูก หรือมี 36 หมวด(ข้อ)กระดูก จำเป็นต่อกระดูกทุกข้อต้องทำ #เศาะดะเกาะฮฺ (#บริจาค)เป็นการขอบคุณ"

มีผู้กล่าว(ถาม)ว่า "แล้วคนที่ไม่มีเงินทำเศาะดะเกาะฮฺล่ะครับ"
ท่านนบีตอบว่า "ให้ใช้ให้คนอื่นทำความดีและปราบปรามความชั่ว"
มีผู้กล่าวว่า "คนที่ทำไม่ได้ล่ะครับ"
ท่านนบีตอบว่า "ให้ทำความสะอาดทางเดิน(เอาสิ่งกีดขวางออกจากทางเดิน)"
มีผู้กล่าวว่า "คนที่ไม่ไหวล่ะครับ"
ท่านนบีตอบว่า "ช่วยเหลือคนอ่อนแอ"
มีผู้กล่าวว่า "คนที่ไม่ไหวล่ะครับ"
ท่านนบีตอบว่า "ระงับความชั่วของเขาอย่าให้ไปโดนคนอื่น"

อธิบายหะดีษ #ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม หะดีษที่ 26, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
2 นาที
สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่