ผู้ศรัทธาจะทำอะไรใน 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ

ผู้ศรัทธาจะทำอะไรใน 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ

Submitted by dp6admin on Sun, 03/07/2022 - 10:48
หัวข้อเรื่อง
- สู่อีมานที่มั่นคง 124 -
ผู้ศรัทธาจะทำอะไรใน 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ (คำแนะนำสำหรับผู้ทำอุฎหิยะฮฺ)
การขัดเกลาใน 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ,  ความหมายของกุรบาน(อุฎหิยะฮฺ),
การตั้งเจตนาในการทำกุรบาน, การเฉลิมฉลองในอิสลาม


ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางรายการวิทยุคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ

ความยาว(นาที)
14 นาที