ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ (สู่อีมานที่มั่นคง 123)

ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ (สู่อีมานที่มั่นคง 123)

Submitted by dp6admin on Wed, 29/06/2022 - 16:57
หัวข้อเรื่อง
ความประเสริฐของ #สิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ และ #วันอะเราะฟะฮฺ
คำแนะนำสำหรับผู้ทำอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)
#10วันแรกซุลฮิจญะฮฺ
#สิบวันอันประเสริฐ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ไม่มีวันใดๆ การกระทำอันดีงามที่อัลลอฮฺทรงโปรดจะถูกกระทำในวันนั้นดีกว่าการกระทำสิ่งดีๆในบรรดาวันนี้(คือสิบวันแรกของซุลฮิจญะฮฺ) เศาะฮาบะฮฺได้กล่าวว่า แม้กระทั่ง(ดีกว่า)การทำญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺกระนั้นหรือ"

ท่านนบีตอบว่า “แม้กระทั่งการทำญิฮาด(หมายถึงจะไม่ดีกว่าการทำความดีในสิบวันแรกของซุลฮิจญะฮฺ) เว้นแต่ชายคนหนึ่งออก(จากบ้าน)ด้วยชีวิตและทรัพย์สิน(เพื่อทำญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ) และไม่มีสิ่งใดจากนั้น(ชีวิตและทรัพย์สิน)ได้กลับมาเลย

(คือ เสียทรัพย์สมบัติและชีวิตของเขาไปในการญิฮาดเพื่ออัลลอฮฺตะอาลา แต่การญิฮาดอื่นๆจากนี้ก็ไม่ประเสริฐกว่าการปฏิบัติอิบาดะฮฺในสิบวันแรกของ ซุลฮิจญะฮฺ)

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางรายการวิทยุคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6531

ความยาว(นาที)
10 นาที