ลำดับเหตุการณ์วันกิยามะฮฺ (01 ดุนยา - 15 เข้าสวรรค์)

ลำดับเหตุการณ์วันกิยามะฮฺ (01 ดุนยา - 15 เข้าสวรรค์)

Submitted by dp6admin on Fri, 10/06/2022 - 21:24
หัวข้อเรื่อง
ลำดับเหตุการณ์วันกิยามะฮฺ
1. ดุนยา الدنيا
2. กุบูร القبر
3. การเป่า النفخ في الصور
4. ฟื้นคืนชีพ البعث
5. การชุมนุม  الحشر
6. ชะฟาอะฮฺ الشفاعة
7. คิดบัญชี الحساب
8. รับสมุด تطايرالصحف
9. ชั่งการงาน الميزان
10. บ่อน้ำ الحوض
11. ทดสอบผู้ศรัทธา حساب المؤمنين
12. สะพานอัศศิร้อฏ الصراط
13. นรก النار
14. สะพาน القنطرة
15. สวรรค์ الجنة
16. พบเห็นอัลลอฮฺ لقاء الله


ลำดับเหตุการณ์วันกิยามะฮฺ

จุดพบนบี1.jpg

 

จาก "อะกีดะตุสสลัฟ 18 รุก่นอีหม่านข้อที่ 5 การศรัทธาต่อวันปรโลก"

ความยาว(นาที)
48 นาที