ละหมาดครั้งสุดท้าย...

ละหมาดครั้งสุดท้าย...

Submitted by dp6admin on Wed, 30/03/2022 - 11:24
หัวข้อเรื่อง
อับดุลลอฮฺ อิบนุอุมัร "ถ้าชีวิตของท่านถึงยามกลางคืนแล้ว ก็อย่ารอที่จะถึงตอนเช้า และถ้าชีวิตของท่านอยู่ถึงตอนเช้ารุ่งอีกวันหนึ่ง ก็อย่ามีความหวังว่าจะอยู่ถึงกลางคืน"

จาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 215 (หะดีษที่ 40/4)", ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
2 นาที