อัลลอฮฺจ๋า ! ฉันกลับมาแล้ว

อัลลอฮฺจ๋า ! ฉันกลับมาแล้ว

Submitted by dp6admin on Fri, 25/03/2022 - 22:23

ส่วนหนึ่งจาก "เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม 2" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
4 นาที
สถานที่

มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว)