อย่าให้ความรู้เป็นความลับ

อย่าให้ความรู้เป็นความลับ

Submitted by dp6admin on Fri, 04/03/2022 - 12:44
หัวข้อเรื่อง
#อุมัร_อิบนุอับดิลอะซีซ สั่งให้บันทึกหะดีษของท่านนบี ﷺ และให้เผยแพร่ความรู้
เรียนมาแล้วต้องเผยแพร่ความรู้, รู้แล้วบอกต่อ

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 32 (กิตาบุลอิลมฺ 14)
บาบ(บท) 34- #ความรู้จะถูกยึดอย่างไร #การศึกษา #หน้าที่ของผู้รู้

ความยาว(นาที)
6 นาที
เรื่องที่เกี่ยวข้อง