กิตาบุลอะดับ บาบ 7 ติดต่อบิดามารดาต่างศาสนิก

Submitted by dp6admin on Sun, 16/01/2022 - 15:23
หัวข้อเรื่อง
บาบ 7 ـ باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ การติดต่อบิดามารดาที่เป็นมุชริก
[ มารดาท่านนบี, อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ, การขอดุอาอฺให้ต่างศาสนิก ]
- ให้ทำดีต่อบิดามารดา แม้จะเป็นต่างศาสนิกก็ตาม
หะดีษ 9 อนุญาตให้ติดต่อมารดามุชริก
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

บาบ 7  ـ باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ การติดต่อบิดามารดาที่เป็นมุชริก (5634)

[ มารดาท่านนบี, อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ, การขอดุอาอฺให้ต่างศาสนิก ]

- ให้ทำดีต่อบิดามารดา แม้จะเป็นต่างศาสนิกก็ตาม

- อุรวะฮฺอิบนุซซุบัยรฺ รายงานหะดีษจาก อัสมาอฺ บินตุอบีบักร (ลูกของอบูบักรฺ อัซซิดดี๊ก แม่ของอัสมาอฺเข้ารับอิสลามทีหลัง หะดีษนี้เป็นเหตุการณ์ที่แม่ของอัสมาอฺ(ที่อยู่มักกะฮฺ)มาเยี่ยมอัสมาอฺที่มะดีนะฮฺ)
- อัซซุบัยรฺ เข้ารับอิสลามเมื่ออายุ 13 ปี

หะดีษ 9 (5634) - อนุญาตให้ติดต่อมารดามุชริก

อัสมาอฺได้เล่าว่า สมัยที่ท่านบีอยู่ที่มะดีนะฮฺ แม่ฉันได้มาเยี่ยมฉันที่มะดีนะฮฺ ฉันได้ถามท่านนบีว่า "โอ้ท่านนบี ฉันติดต่อแม่ฉันได้ไหม ? (ต้อนรับนางได้ไหม ? ทำอาหารเลี้ยง ? ฯลฯ)"
ท่านนบีตอบว่า "ได้สิ" 
(ผู้รายงานหะดีษท่านนึงกล่าวว่า กรณีนี้อัลลอฮฺประทานอายะฮฺหนึ่งในซูเราะฮฺอัลมุมตะหินะฮฺ "อัลลอฮฺจะไม่ห้ามพวกเจ้าในการทำดีกับผู้ที่ไม่ต่อต้านพวกเจ้า(จากบรรดามุชริกีน)

-- นี่เป็นหลักฐานชัดเจนให้ทำดีกับเครือญาติแม้ว่าจะเป็นมุชริกก็ตาม อิสลามส่งเสริมเรื่องนี้ แม้ในขณะที่มุสลิมถูกข่มเหงรังแกอย่างรุนแรง(จากมุชริกีน)

09

 

WCimage
7