กิตาบุศศ่อลาฮฺ 20 (บาบ 33-39) | 4/1/65

Submitted by dp6admin on Wed, 12/01/2022 - 19:00
หัวข้อเรื่อง
มารยาทของการผินหน้าไปทางกิบละฮฺ - ห้ามถ่มน้ำลายหรือเสมหะ ไปทางกิบละฮฺ
บาบ 33-39 มารยาทการถ่มน้ำลายขณะละหมาด(ในมัสจิด)
บาบ 33- การขูดเสมหะด้วยมือจาก(ผนัง)มัสจิด
34- การขูดน้ำมูกด้วยหินจาก(ผนัง)มัสจิด
35- ห้ามถ่มน้ำลายทางด้านขวา ในละหมาด
36- ให้ถ่มน้ำลายด้านซ้าย หรือใต้เท้าซ้าย
37- กัฟฟาเราะฮฺ(การไถ่โทษ) ของการถ่มน้ำลายในมัสจิด
38- การฝังเสมหะ(น้ำลาย)ในมัสจิด
39- เมื่อจำเป็นต้องถ่มน้ำลาย(เสมหะ) ก็ให้ใช้ปลายเสื้อผ้า
- มารยาทและการรักษาความสะอาดในมัสจิด
วันที่บรรยาย
2 จุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1443
วันที่บรรยาย
ความยาว
79.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

باب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ
33- การขูดเสมหะด้วยมือจาก(ผนัง)มัสจิด

- การถ่มน้ำลาย คายเสมหะ หรือสั่งน้ำมูก ในละหมาด (ไปทางกิบลัต)

หะดีษ 405 การถ่มน้ำลาย คายเสมหะ หรือสั่งน้ำมูก ในละหมาด
- ไม่ควรหันไปทางกิบลัต (ด้านขวาก็ไม่ควรเช่นกัน) ให้ถ่มไปทางซ้ายหรือข้างล่าง(ที่พื้น) หรือใส่แขนเสื้อตนเอง เพราะในละหมาด เสมือนเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺ กำลังคุยกับพระองค์ ต้องรักษามารยาท
- ทัศนะอุละมาอฺส่วนมากเห็นว่า ห้ามถ่มน้ำลายในละหมาด

หะดีษ 406-407 ท่านนบีได้เห็นน้ำลายติดที่ผนังมัสจิดด้านกิบลัต ท่านนบีจึงขูดน้ำลายนั้น

34- باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ
การขูดน้ำมูกด้วยหินจาก(ผนัง)มัสจิด

หะดีษ 408 ขูดเสมหะ(หรือน้ำมูก)ด้วยหินก้อนเล็ก(حَصَاةً - หะซอตัน)จาก(ผนัง)มัสจิด
     ท่านนบีเห็นเสมหะ(หรือ)น้ำมูกที่ผนังมัสจิด จึงไปหยิบหินก้อนเล็กมาขูดออก และกล่าวว่า "คนหนึ่งใด ถ้าจะถ่มน้ำลาย(หรือสั่งน้ำมูก) ก็จงอย่าสั่ง(หรือถ่ม)ทางด้านหน้าของเขา*(กิบลัต)หรือทางขวา**, แต่ให้ถ่มหรือสั่ง ทางด้านซ้ายหรือใต้เท้าซ้ายของเขา"
* ให้เกียรติกิบลัต / ** มีมลาอิกะฮฺ
حَصَاةً - หินก้อนเล็ก / حَجَر - หินก้อนใหญ่

35- باب لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، فِي الصَّلاَةِ
ห้ามถ่มน้ำลายทางด้านขวา ในละหมาด

หะดีษ 410 411 - เนื้อหาเดียวกับ 408-409 - ท่านนบีเห็นเสมหะ(หรือน้ำมูก)ที่ผนังมัสจิด จึงหยิบก้อนหินเล็กมาขูด... - حَتَّهَا หรือ حَكَّهَا - ขูด

หะดีษ 412 ไม่ให้ถ่มน้ำลายด้านหน้าและด้านขวา แต่ให้ถ่มไปทางซ้ายหรือใต้เท้า

36- باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
ให้ถ่มน้ำลายด้านซ้าย หรือใต้เท้าซ้าย

หะดีษ 413-414 ท่านนบีกล่าวว่า "มุอฺมินที่กำลังละหมาด แท้จริงเขากำลังสนทนากับพระผู้อภิบาลของเขา"

37- باب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
กัฟฟาเราะฮฺ(การไถ่โทษ) ของการถ่มน้ำลายในมัสจิด

หะดีษ 415 ถ่มแล้วให้กลบ
ท่านนบีกล่าวว่า "การถ่มน้ำลายเป็นความผิด(บาป) การไถ่โทษคือให้กลบ"
- สำหรับมัสจิดที่เป็นดินแบบสมัยท่านนบี ให้กลบ (ให้ลึก)
- มัสจิดปัจจุบันก็ให้ทำความสะอาด

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ‏"‏‏.‏

38- باب دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ
การฝังเสมหะ(น้ำลาย)ในมัสจิด

หะดีษ 416 - ไม่ให้ถ่มด้านขวา เพราะมีมลาอิกะฮฺท่านหนึ่ง 

39- باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ
เมื่อจำเป็นต้องถ่มน้ำลาย(เสมหะ) ก็ให้ใช้ปลายเสื้อผ้า

หะดีษ 417

- มารยาทและการรักษาความสะอาดในมัสจิด

 

WCimage
กิตาบุศศ่อลาฮฺ 20