ความประเสริฐของเมืองชาม

ความประเสริฐของเมืองชาม

Submitted by dp6admin on Thu, 18/11/2021 - 14:48
หัวข้อเรื่อง
ความประเสริฐของเมืองชาม (จอร์แดน ปาเลสไตน์ เลบานอน ซีเรีย) 

ความประเสริฐของเมืองชาม (จอร์แดน ปาเลสไตน์ เลบานอน ซีเรีย) 
1- เป็นที่ตั้งของมัสญิดอัลอักซอ 
2- มีบรรดานบีและร่อซูลเคยมาเทศนา
3- สัญญาณต่างๆของวันกิยามะฮฺเกิดขึ้นที่เมืองชาม เช่น การลงมาของนบีอีซา (ดิมัชกฺ ซีเรีย), 
4- อัลลอฮฺตรัสไว้ในกุรอ่านว่าเป็นแผ่นดินที่มีความจำเริญ (อัลอัรฎุลมุบาเราะกะฮฺ) 
5- เมืองหลวงของคิลาฟะฮฺอุมาวียะฮฺ ซึ่งอิสลามพิชิตดินแดนมากมายเริ่มจากเมืองชามในยุคนั้น
6- อุละมาอฺ ผู้รู้ ผู้มีชื่อเสียงด้านวิชาการศาสนามากมายอยู่ที่เมืองชาม หรือมาจากเมืองชาม เช่น เชคมุฮัมมัดรอชีด ริฎอ
จาก #กิตาบุศศ่อลาฮฺ 15 (บาบ 28) | 16/11/64

ความยาว(นาที)
4 นาที
วันที่