กิตาบุศศ่อลาฮฺ 6 | 12/9/64

Submitted by dp6admin on Tue, 14/09/2021 - 14:49
หัวข้อเรื่อง
บาบ 5- ห้ามละหมาดโดยไม่มีเครื่องนุ่งห่มปิดบ่าไหล่
บาบ 8- การห้ามเปลือยกายในละหมาด
บาบ 9- การสวมเครื่องนุ่งห่มชั้นในและชั้นนอก ในละหมาด
วันที่บรรยาย
5 ศ่อฟัร 1443
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
43.00 mb
ความยาว
79.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

5- باب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ
บาบ 5 ถ้าได้ละหมาดในผ้าชิ้นเดียว ก็ให้ปกปิดบนไหล่

ห้ามละหมาดโดยไม่มีเครื่องนุ่งห่มปิดบ่าไหล่
หะดีษ 11 จงอย่าละหมาดจนกว่าบนบ่ามีสิ่งปกปิด
- ถ้าฟังหะดีษนี้บทเดียวจะเข้าใจผิดว่า ห้ามละหมาดโดยไม่ปกปิดไหล่โดยเด็ดขาด ต้องฟังหะดีษที่ 12 ด้วย จึงเข้าใจอย่างแท้จริง
- ต้องศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนวินิจฉัยประเด็นใดๆ เพื่อความเข้าใจที่รอบคอบ ครอบคลุม
หะดีษ 12 ผู้ใดละหมาดในผ้าผืนเดียว ให้พาดบ่าทั้งสอง (กรณีผ้าผืนใหญ่)
- ถ้าผ้าผืนเล็ก ให้ปกปิดส่วนล่างอย่างเดียวก็พอ (ตามหลักฐานใน บาบที่ 6 ถ้าหากว่าเสื้อผ้าคับ)

8- باب كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا
บาบ 8 การห้ามเปลือยกายในละหมาดและนอกละหมาด
(ยกเว้นอยู่ในห้องน้ำ อยู่ระหว่างสามีภรรยา หรืออยู่คนเดียว)

กะรอฮิยะฮฺ - มักรูฮฺ - เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในหลายความหมาย คือ น่ารังเกียจ, สิ่งที่เป็นบาป (เช่น ซินา), สิ่งต้องห้าม
อัตตะอัรรี - การเปลือยกาย
การไปว่ายน้ำ ไปชายหาด ก็ต้องปกปิดเอาเราะฮฺ ไม่ปะปนหญิงชาย 
หะดีษ 16-

9- باب الصَّلاَةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ
บาบ 9- การสวมเครื่องนุ่งห่มชั้นในและชั้นนอก ในละหมาด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
WCimage
กิตาบุศศ่อลาฮฺ (การละหมาด) 6