เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ

เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ

Submitted by dp6admin on Wed, 01/09/2021 - 23:57
หัวข้อเรื่อง

เราต้องรู้คุณค่าของความดีที่อัลลอฮฺให้กับเรา เช่น ให้เราได้ละหมาด ได้สุจูด ในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้ เพราะอัลลอฮฺยังไม่ได้ การที่มีโอกาสละหมาด อ่านกุรอาน ซิกรุลลอฮฺ ฯลฯ แสดงว่าเราถูกเลือกมาแล้ว เราได้รับอนุมัติจากอัลลอฮฺ ท่านนบีจึงสอนให้ขอดุอาอฺก่อนหรือหลังให้สลามว่า

((اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ))
โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ให้รำลึกถึงพระองค์ท่าน และขอบคุณพระองค์ท่าน และปฏิบัติอิบาดะฮฺเป็นอย่างดีต่อพระองค์ท่านอยู่เสมอ

8:26 และพวกเจ้าจงรำลึก ขณะที่พวกเจ้ามีจำนวนน้อยซึ่งเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดินโดยที่พวกเจ้ากลัวว่าผู้คนจะโฉบเฉี่ยวพวกเจ้าไป แล้วพระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีที่พักพิง และได้ทรงสนับสนุนพวกเจ้าด้วย #การช่วยเหลือของพระองค์ และได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดี ๆ ทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 12 (อายะฮฺ 25-26)"

ความยาว(นาที)
2 นาที