เศาะดะเกาะฮฺลับๆ ดับความกริ้วของอัลลอฮฺ

เศาะดะเกาะฮฺลับๆ ดับความกริ้วของอัลลอฮฺ