อัสสับอุฏฏิวาล (7 ซูเราะฮฺยาว)

อัสสับอุฏฏิวาล (7 ซูเราะฮฺยาว)

Submitted by dp6admin on Thu, 29/07/2021 - 12:02
หัวข้อเรื่อง
ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ(2) ถึง อัตเตาบะฮฺ(9)
ความยาว(นาที)
2 นาที