กิตาบุตตะยัมมุม 2 (บาบ 3-5)

Submitted by dp6admin on Sun, 18/07/2021 - 14:21
หัวข้อเรื่อง
บาบ 3 การตะยัมมุมขณะเดินทางและพักในถิ่น, ถ้าไม่พบน้ำ และกลัวจะหมดเวลาละหมาด
บาบ 4 เป่าฝุ่นดินจากมือได้หรือไม่
บาบ 5 ตะยัมมุมให้ใบหน้าและมือสองข้าง
วันที่บรรยาย
8 ซุลฮิจจะฮฺ 1442
วันที่บรรยาย
ความยาว
71.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

บาบ 3- การตะยัมมุมขณะเดินทางและพักในถิ่น, ถ้าไม่พบน้ำ และกลัวจะหมดเวลาละหมาด
3- باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاَةِ

ตัวอย่างที่อนุญาตให้ตะยัมมุม1- ถ้าไม่พบน้ำ และกลัวจะหมดเวลาละหมาด
2- ผู้ป่วย มีน้ำ แต่ไม่มีใครหยิบน้ำให้ ตะยัมมุมได้
3- หากตะยัมมุมละหมาดแล้ว เมื่อมีน้ำ ไม่ต้องชดใช้ละหมาด
หะดีษที่ 4 ท่านนบีตะยัมมุมเพื่อรับสลาม - ท่านนบีมาจากนอกมะดีนะฮฺโดยไม่มีน้ำละหมาด ชายคนหนึ่งมาพบท่านนบีและให้สลาม ท่านนบีไม่รับสลามจนกระทั่งหันไปยังผนังบ้านแห่งหนึ่ง(เป็นดิน)เอามีตีผนังบ้าน เช็ดมือแล้วเช็ดหน้า(ตะยัมมุม)https://youtu.be/73u_QVjAYL8 แล้วรับสลาม (เพราะเป็นการกล่าวพระนามอัลลอฮฺ ท่านนบีไม่อยากกล่าวโดยไม่มีน้ำละหมาด)

บาบ 4 เป่าฝุ่นดินจากมือได้หรือไม่
4- باب الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

หะดีษที่ 5 ท่านนบีตบดินแล้วเป่าฝุ่นที่มือก่อนตะยัมมุม- ชายคนหนึ่งมาหาท่าน อุมัร อิบนุลคอตต๊อบ ถามว่า ฉันมีญะนาบะฮฺ(หะดัษใหญ่) แต่ฉันไม่ได้แตะน้ำเลย
อัมมาร อิบนุยาซิร นั่งอยู่ใกล้ท่านอุมัร ก็บอกว่าท่านอุมัรว่า ท่านจำไม่ได้หรือ ขณะเราเดินทางด้วยกัน เมื่อมีญะนาบะฮฺและไม่มีน้ำ ท่านไม่ได้ละหมาด แต่ข้าพเจ้าก็เอาตัวคลุกกันฝุ่นดิน(เพื่อตะยัมมุม)แล้วละหมาด เมื่อพบท่านนบีและเล่าให้ฟัง ท่านนบีก็กล่าวว่า เพียงพอแล้วสำหรับท่านที่จะทำแบบนี้ แล้วท่านนบีก็เอาฝ่ามือตีดินแล้วเป่า แล้วท่านก็ได้เช็ดใบหน้าและมือของท่าน (ฝ่ามือ หลังมือ ถึงข้อมือทั้งสองข้าง)
- ดินชนิดใดใช้ตะยัมมุมได้ ? ดินสอพอง, ดินที่มีแร่ธาตุเยอะ(สับเคาะ)

บาบ 5 ตะยัมมุมให้ใบหน้าและมือสองข้าง
5- باب التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

หะดีษที่ 6-10 ลำดับขั้นและวิธีการตะยัมมุม
- เนื้อหาเหมือนหะดีษที่ 5 (อัมมารและอุมัร)
- ตีดิน เป่าฝุ่น แล้วเช็ดมือหรือหน้าก่อน ? ทัศนะต่างๆของอุละมาอฺที่ขัดแย้งกัน
 

 

WCimage
กิตาบุตตะยัมมุม 2 (บาบ 3-5)