เมื่อมีโรคระบาดควรทำอย่างไร ?

เมื่อมีโรคระบาดควรทำอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Fri, 02/07/2021 - 13:31
หัวข้อเรื่อง
คำแนะนำ 3 ประการเมื่อมีโรคระบาด
1- อัศศ็อบรฺ (อดทน) ในช่วงแรกของมุซีบะฮฺ, อัลฮัมดุลิลลาฮฺ อุ่นใจว่าอัลลอฮฺเลือกสิ่งที่ดีให้แก่เรา
2- ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา คือ ไม่นำโรคระบาดไปแพร่ที่อื่น, ป้องกันการแพร่โรคระบาดหรือการติดเชื้อ โดยงดสลาม ไม่อยู่ใกล้ชิดกัน
3- เผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ ให้กำลังใจ นะศีหะฮฺกันและกัน ไม่เผยแพร่ข่าวปลอม

จาก "คุฏบะฮฺ : โลกมีโรคระบาด...ดีหรือไม่"
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6747

ความยาว(นาที)
13 นาที