ทำไมไม่ละหมาด..มีปัญหาอะไรกับอัลลอฮหรือ ?

ทำไมไม่ละหมาด..มีปัญหาอะไรกับอัลลอฮหรือ ?