การพิสูจน์แนวทางที่เที่ยงตรง

การพิสูจน์แนวทางที่เที่ยงตรง

Submitted by dp6admin on Wed, 09/06/2021 - 10:34
หัวข้อเรื่อง
การกล่าวหา อ.อิบรอฮีม กุเรชี (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์) เป็นก็อดยานียฺ
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 72 (อายะฮฺ 125-126)"

ความยาว(นาที)
7 นาที