นี่คือทางของข้าอันเที่ยงตรง

นี่คือทางของข้าอันเที่ยงตรง

Submitted by dp6admin on Wed, 09/06/2021 - 10:24
หัวข้อเรื่อง
6:153 และแท้จริงนี่คือทางของข้าอันเที่ยงตรง พวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิด
และอย่าปฏิบัติตามหลายๆทาง เพราะมันจะทำให้พวกเจ้าแยกออกไปจากทางของพระองค์
นั่นแหละที่พระองค์ได้สั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจะยำเกรง
- หะดีษแนวทางฯ นบีวาดรูป

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 94 (อายะฮฺ 153)"

ความยาว(นาที)
10 นาที