พลังแห่งดุอาอ กับวาระสุดท้ายของ คุบัยบฺ อิบนุอะดียฺ

พลังแห่งดุอาอ กับวาระสุดท้ายของ คุบัยบฺ อิบนุอะดียฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 15/05/2021 - 13:43

วาระสุดท้ายของ คุบัยบฺ อิบนุอะดียฺ (เศาะฮาบะฮฺ) สะอี๊ด อิบนุอัมรฺ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 24 (อายะฮฺ 54-55)"

ความยาว(นาที)
3 นาที