เตรียมพร้อมสำหรับเดือนรอมฎอน

Submitted by dp6admin on Mon, 29/03/2021 - 12:18
หัวข้อเรื่อง
เตรียมตัวต้อนรับรอมฎอน - สร้างบรรยากาศด้วยการแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนและเตรียมตัวทำอิบาดะฮฺ, สิ่งสำคัญคือเตรียมหัวใจ,
เตรียมครอบครัวลูกหลานให้พร้อมสำหรับเดือนร่อมะฎอน

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47
วันที่บรรยาย
ความยาว
19.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
WCimage
087