อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส : เยาวชนที่อาวุโส

อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส : เยาวชนที่อาวุโส

Submitted by dp6admin on Thu, 22/10/2020 - 15:26
หัวข้อเรื่อง
- วัฒนธรรมการให้เกียรติผู้น้อย(เยาวชน) ให้เกียรติผู้รู้

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 24 (กิตาบุลอิลมฺ 6,บาบ 12-14)" http://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2018-02-01/6167

ความยาว(นาที)
3 นาที