มุอัซซินในสมัยท่านนบี ﷺ (อบูมะหฺซูเราะฮฺ)

มุอัซซินในสมัยท่านนบี ﷺ (อบูมะหฺซูเราะฮฺ)

Submitted by dp6admin on Wed, 21/10/2020 - 15:14
หัวข้อเรื่อง
มักกะฮฺ - อบูมะหฺซูเราะฮฺ
มะดีนะฮฺ - บิล้าล อิบนุเราะบาหฺ, อัมรฺ อิบนุอบีมักตูม
นบีสอนอะซาน 2 คนคือ อบูมะหฺซูเราะฮฺและบิล้าล สอนไม่เหมือนกัน 
การอะซานทั้ง 2 แบบ
เทคนิคพิชิตใจผู้ต่อต้านศาสนา
อัตตุละกออฺ - คนที่เข้ารับอิสลามตอนพิชิตมักกะฮฺและนบีให้อภัย

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 41 (อายะฮฺ 55-58)"

ความยาว(นาที)
19 นาที