ความสมถะของ อุวัยสฺ อัลก็อรนีย์ และ อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ

ความสมถะของ อุวัยสฺ อัลก็อรนีย์ และ อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ

Submitted by dp6admin on Wed, 21/10/2020 - 12:57
หัวข้อเรื่อง
ผู้ที่มีความสมถะต่อดุนยา :
- อุวัยสฺ อัลก็อรนีย์ (ตาบิอีน, รุ่นหลังจากเศาะฮาบะฮฺ) นบีพูดถึงในหะดีษว่ามาจากเยเมน เป็นผู้ที่กตัญญูต่อแม่มากที่สุด ถ้าพวกท่านเจอเขา จงให้เขาขอดุอาอฺให้ อัลลอฮฺจะตอบรับ, ท่านนบีไม่เคยเจอ ไม่รู้จักเขา, เป็นคนมีชื่อเสียง แต่ชอบเก็บตัว ยากจน สมถะ, ตาบิอีน มุค็อดเราะมีน - อยู่ในรุ่นเศาะฮาบะฮฺ แต่ไม่ได้พบท่านนบี จึงไม่ได้เป็นเศาะฮาบะฮฺ
- อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ (ศิฆอร ตาบิอีน, รุ่นสุดท้ายของตาบิอีน) เกิดในตระกูลเคาะลีฟะฮฺ เป็นคนร่ำรวยมีอำนาจบารมี แต่พอเป็นเคาะลีฟะฮฺแล้ว มีความสมถะ
- อยากเข้าสวรรค์ ต้องเปลี่ยนเแปลงชีวิต

ส่วนหนึ่งจากการอธิบายหะดีษญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 159 (หะดีษที่ 31/8) โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
9 นาที
สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย