เศาะฮาบะฮฺ...นักเปลี่ยนแปลง

เศาะฮาบะฮฺ...นักเปลี่ยนแปลง

Submitted by dp6admin on Wed, 21/10/2020 - 12:33
หัวข้อเรื่อง
-- อุซัยดฺ อิบนุหุฎ็อยรฺ
-- ซะอฺด อิบนุมุอ๊าซ

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 40 (อายะฮฺ 70)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี http://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2016-10-25/5971

ความยาว(นาที)
5 นาที