การละหมาด กุซูฟ-คุซูฟ

Submitted by dp6admin on Tue, 21/07/2009 - 19:45
หัวข้อเรื่อง
- ละหมาดเมื่อเห็นจันทรุปราคา (คุซูฟ- صلاة الخسوف ) หรือสุริยุปราคา (กุซูฟ - صلاة الكسوف)
- หรือใช้ กุซูฟ (كسوف) แทนทั้งสองอย่าง (กะสะฟะ แปลว่า บิดบัง)
- เมื่อเห็นกุซูฟ/คุซูฟ ให้ทำอะไรบ้าง
- ละหมาดเมื่อเห็น #สุริยุปราคา(#กุซูฟ)/ #จันทรุปราคา(คุซูฟ)
- ต้องละหมาดทุกคน ?
- ท่านนบีละหมาดอย่างไร ? วิธีละหมาด
- เป็นซุนนะฮฺ/วาญิบ/ฟัรฎูกิฟายะฮฺ/ซุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ ?,
- ละหมาดถึงเมื่อไหร่ ?
- ละหมาดที่มัสญิดหรือที่บ้าน ? อ่านดัง/เบา ?
- เรียกละหมาดอย่างไร ?
สถานที่
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย
ความยาว
50.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

12:105 และกี่มากน้อยแล้ว จากสัญญาณในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ที่พวกเขาผ่านมันไปโดยที่พวกเขาผินหลังให้ 

“แท้จริงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้น เป็นสัญญาณของอัลลอฮฺ, มิได้เกิดขึ้นเพราะการเสียชีวิตของคนหนึ่งคนใด  ดังนั้นเมื่อพวกท่านเห็นมันก็จงละหมาดเถิด"

สุริยุปราคา เกิดขึ้นในวันที่ลูกชายของท่านนบีเสียชีวิต ผู้คนเชื่อว่าเกิดเพราะการเสียชีวิตของลูกนบี ท่านนบีจึงขึ้นคุฏบะฮฺว่า
“แท้จริงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้น เป็นสัญญาณของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา”  
การเกิดหรือเสียชีวิตของใคร ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดกุซูฟ แต่เป็นการตักเตือนของอัลลอฮฺตะอาลา ให้รำลึกถึงผู้สร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
แต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์หวาดกลัว(ยำเกรงอัลลอฮฺ)

“แท้จริงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้น เป็นสัญญาณของอัลลอฮฺ, มิได้เกิดขึ้นเพราะการเสียชีวิตของคนหนึ่งคนใด  ดังนั้นเมื่อพวกท่านเห็นมันก็จงละหมาดเถิด"

เมื่อเห็นสุริยุปราคา มุสลิมควรทำอะไร

kusuf.jpg

1- ละหมาดกุซูฟ (เป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺ ไม่ใช่วาญิบสำหรับทุกคน) ตอนที่ท่านนบีละหมาด ท่านไม่ได้ส่งข่าวให้มุสลิมในเมืองต่างๆละหมาด ละหมาดเฉพาะชาวเมืองมะดีนะฮฺ
2- เศาะดะเกาะฮฺ(บริจาค) หะดีษรายงานหนึ่ง ท่านนบีกล่าวว่า "...ให้ละหมาด 
3- ขอดุอาอฺและซิกรุลลอฮฺ "...จงขอดุอาอฺและละหมาด จนกว่า(กุซูฟ)จะหมดไป" "เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากนั่น(กุซูฟ) ก็จงรีบเรีงสู่การละหมาด สู่การรำลึกของอัลลอฮฺ และดุอาอฺ และขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ"
4- ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ เพราะจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับเรา
5- ปล่อยทาส
6- ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากการทรมานในกุบูร

แบบฉบับการละหมาดกุซูฟของท่านนบีที่ควรปฏิบัติ คือละหมาดให้ยาวนาน จนสิ้นสุดปรากฏการณ์
- วิธีการเรียกละหมาดกุซูฟ - เมื่อเห็นสุริยุปราคา(จันทรุ-) ก็ให้เรียกละหมาดว่า "อัศเศาะลาตุญามิอะฮฺ"
- อะซานได้มั้ย
- นบีละหมาดที่มัสญิด แต่อนุโลมให้ละหมาดญะมาอะฮฺที่บ้านได้
- ผู้หญิงไปละหมาดกุซูฟที่มัสญิดได้ไหม
- ช่วงละหมาด ก่อนละหมาด หรือขณะคุฏบะฮฺ ท่านนบีจะยกมือขอดุอาอฺด้วย
- ถ้าละหมาดเสร็จแล้วยังไม่สิ้นสุด ต้องละหมาดต่อหรือไม่ ?

การละหมาดกุซูฟ (สุริยุปราคา) ที่มักกะฮฺ (3 พ.ย.56)
https://www.youtube.com/watch?v=b4Xln-_aZCY

กุซูฟ2.jpg กุซูฟ1.jpg

เมื่อเห็นกุซูฟ/คุซูฟ ให้ทำอะไรบ้าง
1- รีบเร่งละหมาดเพื่อแสดงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา (ละหมาดกุซูฟ-คุซูฟ, เป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺ)
2- เศาะดะเกาะฮฺ (บริจาค)
3- ขอดุอาอฺ 
4- ซิกรุลลอฮฺ(รำลึกถึงอัลลอฮฺ) และอิสติฆฟาร(ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ)
5- ปล่อยทาส
6- ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากการทรมานในกุบูร

แบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในการละหมาดกุซูฟ
- ละหมาดให้ยาวนาน
- นบีจะเริ่มละหมาดตั้งแต่เริ่มเห็น จนสิ้นสุดปรากฏการณ์ (ไม่บังแล้ว) แต่ถ้าละหมาดเสร็จแล้วยังไม่สิ้นสุด ก็ไม่ต้องละหมาดต่อ
- ให้ละหมาดเมื่อเห็นมัน
- เรียกละหมาดอย่างไร ? ถ้าอยู่ที่มัสญิดให้เรียก "อัศเศาะลาตุญามิอะฮฺ" (จงรวมตัวกันที่มัสญิด)
- สมควรละหมาดที่มัสญิด ตามแบบฉบับของท่านนบี แต่การละหมาดญะมาอะฮฺที่บ้านก็อนุโลมให้ทำได้
- ถ้าเกิดกุซูฟในเวลามักรูหฺละหมาด (ตะวันขึ้น ก่อนตะวันคล้อย หลังอัศริ) ก็ให้ละหมาดได้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
WCimage
การละหมาด กุซูฟ-คุซูฟ