คำสั่งเสียในฮัจญ์อำลา : ห้ามละเมิดชีวิต ทรัพย์สิน และเกียรติยศ

คำสั่งเสียในฮัจญ์อำลา : ห้ามละเมิดชีวิต ทรัพย์สิน และเกียรติยศ

Submitted by dp6admin on Sun, 11/10/2020 - 11:34

หะดีษ 67 คำสั่งเสียของท่านนบีในวันอะเราะฟะฮฺ ให้เผยแพร่คุฏบะฮฺของท่านแก่คนที่ไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้น

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 22 : กิตาบุลอิลมฺ 4 (บาบ 9)"

ความยาว(นาที)
8 นาที