เข้ารับอิสลามเพราะอบูละฮับ

เข้ารับอิสลามเพราะอบูละฮับ

Submitted by dp6admin on Wed, 23/09/2020 - 13:45
หัวข้อเรื่อง
- ศึกษาอัลกุรอานอย่างไรให้ได้ประโยชน์ ?
- ความพินาศของอบูละฮับที่ปรากฏจริงตามอัลกุรอาน

ชาวคริสต์ที่เข้ารับอิสลามเพราะเรื่องเล่าใน #อัลกุรอาน เรื่องของ #อบูละฮับ ใน #ซูเราะฮฺอัลมะซัด โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 15 (อายะฮฺ 30-31)"

ความยาว(นาที)
5 นาที