อิสติฆฟาร 5 : ที่กลับสุดท้าย

Submitted by dp6admin on Mon, 21/09/2020 - 18:12

 

ในบางศาสนา หากใครได้กระทำความผิดบาป เขาจะต้องไปสารภาพบาปกับนักบวช นักศาสนา หรือครูบาอาจารย์ของเขา และขออภัยโทษ บาทหลวงหรือนักบวชก็จะให้อภัยโทษแก่เขา นักปราชญ์มุสลิมจึงตั้งคำถามขึ้นว่า

แล้วหากนักบวชหรือบาทหลวงกระทำความผิดบาปละ...เขาจะขออภับโทษจากใคร?

สุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ สุบหานะฮุ วะตะอาลา สุดท้ายแล้วผู้ที่มีบารมีเบ็ดเสร็จ มีอำนาจอย่างเต็มที่ในการให้อภัยโทษ ก็คือพระเจ้าองค์เดียว....อัลลอฮ สุบหานะฮุ วะตะอาลา จึงต้องเป็นที่กลับสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้

เราจึงต้องสำนึกอยู่เสมอว่า ใครก็ตามที่ทำความชั่วหรือทำบาป ที่กลับของเขาคือใคร? หากมนุษยชาติทั้งหลายเชื่อมั่นและศรัทธาจริงๆว่าอัลลอฮคือพระเจ้า ตระหนักว่าพระองค์มีเดชานุภาพที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง การที่เราขอลุแก่โทษต่อพระองค์ ก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างสำนึกว่า ผู้ที่จะชำระล้างบาปทั้งหลายเรานั้นคือ อัลลอฮเพียงผู้เดียว

วิกฤติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคม ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้นำผู้ปกครองกับประชาชน หรือเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยกันเอง มักจะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ว่าโลกนี้มีผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ผู้คนส่วนใหญ่ยังมองว่า ผู้นำผู้ปกครองของสังคมยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว กฎหมาย ผู้พิพากษา พ่อแม่หรือคนรวยยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ทว่าทั้งคนรวย ผู้พิพากษา นายกหรือผู้นำประเทศเองก็ตาม เมื่อพวกเขาประสบกับวิกฤติในชีวิต พวกเขาก็ไม่มีทางออก พวกเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียวคนเล็กๆตัวนิดเดียวที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย

แต่ถ้าหากว่ามนุษยชาติและสมาชิกของสังคมทั้งหมด ทุกคนต่างสำนึกว่า อัลลอฮ สุบหานะฮุ วะตะอาลา คือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อเขานั่งลงด้วยความนอบน้อมต่ออัลลอฮ สารภาพในข้อบกพร่องและบาปที่ตนได้ทำไว้ แน่นอนสังคมของเราจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจน ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะคนมีศักดิ์กับคนชั้นต่ำแน่นอน จะไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมแน่นอน เพราะทุกคนต่างตระหนักรู้ว่า สุดท้ายแล้วบั้นปลายของเขา และผู้ที่จะช่วยเหลือเขาได้นั้นมีเพียงพระเจ้าองค์เดียวคือ อัลลอฮ สุบหานะฮุ วะตะอาลา

นี่คือประโยชน์ของการอิสติฆฟาร ที่ทำให้สังคมทั้งหมดสัมผัสถึงความเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ ผู้นำ นายกรัฐมนตรี ผู้พิพากษา คนจน หรือคนที่ไม่ฐานะอะไรเลย ทุกคนก็ต้องกล่าวคำเดียวกันคือ อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีม-ข้าขออภัยโทษต่ออัลลอฮผู้ทรงยิ่งใหญ่

ติดตามตอนต่อไป....

*********************
ถอดเทปและปรับสำนวน จากเทปรายการ "อิสติฆฟาร เทปที่ 5 : ที่กลับสุดท้าย",  เชคริฎอ อะหมัด สมะดี  ออกอากาศเมื่อ 31/05/60 ทาง White Channel สถานีความดี 24 ชม. 

ที่มา : ศิษย์เชคริฎอ

อิสติฆฟาร 5 : ที่กลับสุดท้าย