อียากะนะอบุดุ วะอียากะนัสตะอีน

อียากะนะอบุดุ วะอียากะนัสตะอีน

Submitted by dp6admin on Fri, 18/09/2020 - 16:36

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

1:5 เฉพาะพระองค์เท่านั้น ที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดะฮฺ และเฉพาะพระองค์เท่านั้น ที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ

1:6 ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 11 (อายะฮฺ 24) | 18/8/63"

ความยาว(นาที)
2 นาที