รักในหนทางของอัลลอฮฺ

รักในหนทางของอัลลอฮฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 12/09/2020 - 15:17
หัวข้อเรื่อง
6:94 และแน่นอนพวกเจ้าได้มายังเราโดยลำพัง เยี่ยงที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครั้งแรก


จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 48 (อายะฮฺ 93-94)"

ความยาว(นาที)
15 นาที
วันที่