คุฏบะฮฺ : โลกมีโรคระบาด...ดีหรือไม่

คุฏบะฮฺ : โลกมีโรคระบาด...ดีหรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 14/03/2020 - 15:48
หัวข้อเรื่อง
- การเกิดโรคระบาดในประวัติศาสตร์
- จุดยืนของผู้ศรัทธาเมื่อมีโรคระบาด
- เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร
- บททดสอบ(มุซีบะฮฺ) ทำให้เราได้ทบทวนอีมาน
- ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี ไม่ใช่ของเรา เป็นของอัลลอฮฺ พระองค์มีสิทธิ์เอาคืนไป เมื่อเสียสิ่งใดไป ให้กล่าว "อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน"
ฯลฯ
ความยาว(นาที)
41 นาที
สถานที่
มัสยิดอัลฟาลาฮฺ ปตท.ปาลัส สาขา 2
วันที่
ประเภทเนื้อหา