ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ (มักกะฮฺ-หลังจากเป็นนบี)

Submitted by dp6admin on Thu, 16/07/2009 - 13:31

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1 (มักกะฮฺ)

ตอนที่ หัวข้อ   ดาวน์โหลด
ตอนที่ หัวข้อ podcast
4  

ประวัตินบี 08

5

ประวัตินบี 09

5

ประวัตินบี 10

6

 • การปกป้องของอบูฏอลิบ
 • บิล้าล อืบนุร่อบาหฺ
 • อัมมาร อิบนุยาซิร

ประวัตินบี 11

 
 • การอพยพไปหะบะชะ ปีที่ 5 หลังการประกาศอิสลาม(บิอฺซะฮฺ) อพยพ 2 ครั้ง
 • กุเรชส่งตัวแทนไปหานะญาชี
 • การเข้ารับอิสลามของ อุมัร อิบนุลคอตต๊อบ
 • การบอยคอตของกุเรชต่อชาวมุสลิม จนอดอยากต้องกินใบไม้
 

7

การฮิจเราะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

 • การเผยแผ่อิสลาม 
 • สัญญาอัลอะกอบะฮฺ
 • การอพยพของ อบูสะละมะฮฺ อับดุลลอฮฺ บินอับดุลอะสัด
 • การอพยพของ มุสอับ อิบนุอุมัยรฺ
 • การอพยพของท่านนบีกับอบูบักร
 • การแอบในถ้ำเซารฺ
 • แกะของอุมมุมะอฺบัด
 • สุรอเกาะฮฺ อิบนุมาลิก และม้าของเขา
 • การสร้างมัสยิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
 • ชนิดของการอพยพ

สไลด์

 

 

8

อัลอิสรออฺและอัลเมียะรอจ (ก่อนอพยพ) - การเดินทางยามค่ำคืนจากมักกะฮฺไปยังมัสจิดอักซอ (ปาเลสไตน์) และขึ้นสู่ฟากฟ้า -คลิ้กเพื่อฟัง  

 

WCimage
ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม