ความซื่อสัตย์สุจริตนำมาซึ่งความดี

ความซื่อสัตย์สุจริตนำมาซึ่งความดี

Submitted by dp6admin on Fri, 20/09/2019 - 18:34
หัวข้อเรื่อง
คุฏบะฮฺวันศุกร์ (ญุมุอะฮฺ)
ศอดิกีน - ผู้ซื่อสัตย์สุจริต
ความยาว(นาที)
29 นาที
สถานที่
มัสยิดอัลฟาลาฮ ปตท. ปาลัส, ปัตตานี
วันที่