ประตูแห่งฟิตนะฮฺ

ประตูแห่งฟิตนะฮฺ

Submitted by dp6admin on Tue, 17/09/2019 - 20:34
หัวข้อเรื่อง
ประตูฟิตนะฮฺคืออุมัรนี่เอง หลังจากอุมัรเสียชีวิต ฟิตนะฮฺจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย (สมัยอบูบักร อุมัร ปกครองด้วยความเข้มแข็ง แต่ท่านอุษมานมีความเมตตาสงสาร)

หะดีษ 120 ความรู้เกี่ยวกับฟิตนะฮฺที่จะเกิดขึ้น

ความรู้ที่อบูฮุรอยเราะฮฺได้รับจากท่านนบี เป็นหะดีษ 2 ภาชนะ ภาชนะหนึ่งได้เผยแพร่ไปแล้ว อีกภาชนะหนึ่ง ถ้าข้าพเจ้าเผยแพร่ หลอดอาหารนี่จะถูกตัด (หมายถึงจะถูกตัดคอ ถูกฆ่า) -- อุละมาอฺตีความว่า อบูฮุรอยเราะฮฺหมายถึงหะดีษเกี่ยวกับฟิตนะฮฺที่จะเกิดขึ้นในรุ่นหลัง เรื่องผู้ปกครองดี/ไม่ดี

เช่น หะดีษที่ฮุซัยฟะฮฺ อบินุลยะมาน ซึ่งชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดี ท่านถามนบีเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง เพื่อป้องกัน) นบีได้เล่าหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งคือ "ประตูแห่งฟิตนะฮฺ" ฮุซัยฟะฮฺได้เล่าแก่เศาะฮาบะฮฺอื่นๆว่า ประตูนี้ถ้าเปิดแล้ว ฟิตนะฮฺจะทะลักมา หยุดไม่ได้เลย ท่านอุมัรได้มาถามฮุซัยฟะฮฺในเรื่องนี้ ว่า "ฉันจะทันมั้ย" ฮุซัยฟะฮฺตอบว่า "ท่านไม่ทัน" และได้มารายงานภายหลังว่า ประตูฟิตนะฮฺคืออุมัรนี่เอง หลังจากอุมัรเสียชีวิต ฟิตนะฮฺจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย (สมัยอบูบักร อุมัร ปกครองด้วยความเข้มแข็ง แต่ท่านอุษมานมีความเมตตาสงสาร)

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 36 (กิตาบุลอิลมฺ 18,บาบ 40-42)"
https://youtu.be/pM4iuUk6pCU
https://soundcloud.com/islaminthailand/kitabulilm17
https://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2018-07-26/6200

ความยาว(นาที)
6 นาที