บทเรียนจากนบีชุอัยบ : อย่าปฏิเสธสัจธรรม

บทเรียนจากนบีชุอัยบ : อย่าปฏิเสธสัจธรรม

Submitted by dp6admin on Thu, 12/09/2019 - 11:05

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

- การตักเตือนของนบีต่างๆ, คนดีที่อยู่ในสังคมเลว มีหน้าที่ตักเตือนและขยายความดี

- พึงระวังการลงโทษที่จะประสบแก่ทั้งสังคม รูปแบบต่างๆของการลงโทษ เช่น ยึดทรัพย์สิน สุขภาพ ความมั่นคง ฯลฯ

จาก " ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ)"

ความยาว(นาที)
5 นาที