ผู้ที่แบกภาระเหมือนนบี

ผู้ที่แบกภาระเหมือนนบี

Submitted by dp6admin on Tue, 26/03/2019 - 13:41
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบีเป็นตัวอย่างของคนที่ชอบทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ถือเป็นหน้าที่
ความยาว(นาที)
8 นาที
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ