ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 24 (อายะฮฺ 54-55)

Submitted by dp6admin on Sat, 19/01/2019 - 14:03
หัวข้อเรื่อง
ทบทวนอายะฮฺ 54, มารยาทในการขอดุอาอฺ
7:54 การสร้างและกิจการทั้งหลาย --> ..การสร้างและการบัญชาทั้งหลาย..
7:55 พวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระเจ้าของพวกเจ้าในสภาพถ่อมตนและปกปิด
- ดุอาอฺในสภาพถ่อมตนและปกปิด
- ปกปิดอิบาดะฮฺ, เศาะดะเกาะฮฺลับๆ ดับความกริ้วของอัลลอฮฺ
- พลังแห่งดุอาอฺ กับวาระสุดท้ายของคุบัยบฺ
คำถาม : เสียชีวิตต่างถิ่น จะฝังที่ไหน ?
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
10 ญุมาดัลอูลา 1440
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
99.00 mb
ความยาว
59.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
WCimage
24