ประวัติเศาะฮาบะฮฺ 14 (ท่านอุมัรจัดการโรคระบาดอย่างไร)

Submitted by dp6admin on Tue, 11/12/2018 - 12:41
สถานที่
มัสญิดดารุนนะอีม ทับช้าง
วันที่บรรยาย
ความยาว
100.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

    ฮ.ศ.18 เกิดโรคระบาดที่เมืองหนึ่งในฟิลัสฏีน(ชาม)
    การเสียชีวิตของเศาะฮาบะฮฺที่มีชื่อเสียงหลายท่าน (มุอ๊าซ อิบนุญะบัล, อบูอุบัยดะฮฺ ฯลฯ)
    ท่านอุมัรและบรรดาเศาะฮาบะฮฺ (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุม) จัดการกับบททดสอบนี้อย่างไร