หนังสือ เตาบัตในอิสลาม

Submitted by dp6admin on Thu, 06/12/2018 - 22:09

มีหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะหฺมัด จากท่านอิบนุอุมัรได้รายงานว่า “ครั้งหนึ่งฉันได้นั่งอยู่พร้อมกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และได้ยินท่านนบีกล่าวอิซติฆฟาร(คือการกล่าว أستغفر الله  หรือการขออภัยโทษนั่นเอง)หนึ่งร้อยครั้ง หลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่า 

"اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو إنك تواب غفور"

“โอ้ อัลลอฮฺโปรดให้อภัยแก่ฉันและโปรดเมตตาฉันโปรดรับการเตาบัตจากฉัน

แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงรับการเตาบัต ผู้ทรงเมตตาปราณี หรือพระองค์คือผู้ทรงรับการเตาบัตผู้ทรงให้อภัย”

เนื้อหา

  • คำนำ
  • การเตาบัตในอิสลาม
  • การเตาบัตในศาสนาและอารยธรรมต่างๆ
  • เงื่อนไข(หลักเกณฑ์)ในการเตาบัต
  • จุดประสงค์ของการเตาบัต
  • ชนิดของการเตาบัต
  • การรักษาและเอาใจใส่ต่อการเตาบัต
  • ข้อบกพร่องที่ต้องระมัดระวังและอาจมีผลกระทบต่อการเตาบัต
  • คำตักเตือนที่สำคัญ

 

--- ดาวน์โหลดหนังสือ ---

หนังสือ เตาบัตในอิสลาม