การเตาบัตในอิสลาม

Submitted by dp6admin on Thu, 06/12/2018 - 21:44
มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ผู้อภิบาลสากลโลก ขอความสันติจงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
 
แท้จริงแล้วหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีความสุขในชีวิตและสามารถปรับปรุงพัฒนาชีวิตของเขาให้ดีนั้นคือการมีมารยาทที่ดีงาม และปฎิบัติตัวห่างไกลจากการกระทำที่เลวทรามและน่ารังเกียจทั้งมวล ตลอดจนเติมเต็มชีวิตของเขาด้วยการฎออัต(เชื่อฟังและปฎิบัติตาม)ต่ออัลลอฮฺและปฎิบัติอามั้ลที่ดี แต่ถึงกระนั้นก็ตามมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากดินซึ่งโดยธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้างมานั้นย่อมหนีไม่พ้นการกระทำความผิดหรือข้อบกพร่องต่างๆ ดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงทรงได้บัญญัติให้การเตาบัตเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมที่สุดในการกลับตัวและแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น
 
เป็นสิ่งที่ปฎิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เป็นฟิตนะฮฺ ความสับสนวุ่นวายต่างๆและการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักการนั้นมีให้เห็นได้อย่างทั่วไปในทุกชนชั้นทุกแขนงของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นการตักเตือนในเรื่องของเตาบัตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนไม่ว่าระดับปัจเจกชนหรือระดับกลุ่มองค์กร บิดามารดาและสมาชิกครอบครัวทุกคน นักการเมือง นักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา เด็ก คนแก่ ผู้ปกครองบ้านเมือง ผู้อยู่ใต้การปกครอง ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วจำเป็นที่จะต้องทำการเตาบัตตัวจากสิ่งผิดพลาด ข้อบกพร่องและความผิดต่างๆ 
 
จงมั่นใจเถิดว่าสังคมใดที่สมาชิกในสังคมนั้นยอมรับผิดและทำการเตาบัตและกลับตัวอย่างสม่ำเสมอ สังคมนั้นย่อมจะเป็นสังคมที่ทำความผิดน้อย มีข้อบกพร่องที่ไม่รุนแรงและสามารถพบเห็นสมาชิกในสังคมนั้นทำความดีอย่างแพร่หลายและประพฤติปฎิบัติในสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ทั้งนี้เพราะสังคมนั้นคือสังคมที่ตั้งใจจริงในการกลับตัวกลับใจไปสู่หนทางแห่งความดีและความถูกต้อง
 
และข้อเขียนต่อไปนี้จะอธิบายเรื่องราวและข้อปฎิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับการเตาโดยใช้วิธีการเขียนที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้ที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมได้เข้าใจถึงการเตาบัตดังกล่าว