อะกีดะฮฺ 31 ปฏิบัติตามซุนนะฮฺและห้ามการอุตริ

Submitted by dp6admin on Thu, 29/11/2018 - 17:51
หัวข้อเรื่อง
อะกีดะฮฺ 31 โอวาทและคำสั่งเสียของบรรดาผู้นำอะฮฺลุซซุนนะฮฺให้ปฏิบัติตามซุนนะฮฺและห้ามการอุตริ
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี