อะกีดะฮฺ 30 หลักการที่ 9 บรรดาเศาะฮาบะฮฺ อะฮฺลุลบัยตฺ ตำแหน่งเคาะลีฟะฮฺ

Submitted by dp6admin on Thu, 29/11/2018 - 17:11
หัวข้อเรื่อง
อะกีดะฮฺ 30 หลักการที่ 9 อะกีดะฮฺของอะฮฺลุซซุนนะฮฺเกี่ยวกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ อะฮฺลุลบัยตฺ และกรณีตำแหน่งเคาะลีฟะฮฺ
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
18.00 mb
ความยาว
158.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี