กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36 หะดัษ)

Submitted by dp6admin on Wed, 28/11/2018 - 17:14
หัวข้อเรื่อง
36- การอ่านอัลกุรอานภายหลังจากมีหะดัษ
หะดัษ - เหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาด
หะดัษเล็ก ต้องอาบน้ำละหมาด
หะดัษใหญ่ ต้องอาบน้ำญะนาบะฮฺ
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
14 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
43.50 mb
ความยาว
76.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-360

بَابُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْرِهِ
36- การอ่านอัลกุรอานภายหลังจากมีหะดัษ
หะดัษ - เหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาด
หะดัษเล็ก ต้องอาบน้ำละหมาด
หะดัษใหญ่ ต้องอาบน้ำญะนาบะฮฺ

อ่านกุรอานในห้องอาบน้ำ(ฮัมมาม)ได้,
وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»
เขียนจดหมายโดยไม่มีน้ำละหมาดได้

สัมผัสกุรอาน (ส่วนมากว่าไม่ได้), อ่านจากความจำโดยไม่มีน้ำละหมาด ได้

WCimage
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 49 : กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36)