สัญญาที่เป็นความจริง !!!

สัญญาที่เป็นความจริง !!!

Submitted by dp6admin on Mon, 12/11/2018 - 20:02
หัวข้อเรื่อง
7:44 และชาวสวรรค์ได้ร้องเรียกชาวนรก ว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริง และพวกท่านได้พบสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหม?

 

 

ความยาว(นาที)
6 นาที