อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺ อัลบุคอรียฺ : การตะยัมมุม

Submitted by dp6admin on Sun, 11/11/2018 - 20:24
วันที่
เวลา
ทุกวันอาทิตย์ 10.00 น. ทางไวท์แชนแนล
เริ่มตั้งแต่ 11 ก.ค.64
สถานที่
มัสญิด อาคารไวท์สเปซ