ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺ 15 : และเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขา แล้วเขาทำละหมาด

Submitted by dp6admin on Sat, 21/09/2013 - 01:30
 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ / 
15. และเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขา แล้วเขาทำละหมาด
 
เงื่อนไขของผู้ที่จะประสบความสำเร็จและได้รับทางนำของอัลลอฮฺนั้นปรากฏในอายะฮฺนี้ การรำลึกถึงพระนามของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา หมายถึง การซิกรุลลอฮฺ การสรรเสริญสดุดีพระนามของอัลลอฮฺ และดำรงซึ่งการละหมาด ก็สืบเนื่องจากปัจจัยของคนที่จะบรรลุความสำเร็จ คือขัดเกลาจิตใจ สำนึก รำลึก พร้อมทั้งสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮฺ  และละหมาด สามปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้คนทั้งหลายมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในทางนำ
 
การขัดเกลาจิตใจอย่างสม่ำเสมอ การซิกรุลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอ การละหมาดอย่างสม่ำเสมอ หากปฏิบัติทั้งสามประการอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้ ทางนำย่อมอยู่ใกล้ชิดเหลือเกิน 
 
การซิกรุลลอฮฺเป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่อยู่ในทางนำของอัลลอฮฺ    ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า
 
 (وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)
ความว่า “...บรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมากมายทั้งชายและหญิงอัลลอฮฺได้ทรงเตรียมสำหรับพวกเขาซึ่งการอภัยโทษ และรางวัลอันใหญ่หลวง”  (ซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ อายะฮฺ 35)
 
การละหมาด เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า
 
﴿وَاسْتَعِينُواْبِالصَّبْرِوَالصَّلاَةِ﴾
ความว่า “และจงขอความช่วยเหลือ ด้วยความอดทนและการละหมาด...”  ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 45
 
อุละมาอฺหลายท่านได้อธิบายว่า ความอดทน ในอายะฮฺนี้หมายถึงการถือศีลอด  “ด้วยการละหมาดและการถือศีลอดพวกท่านจะบรรลุความสำเร็จและอยู่ในทางนำ”  เราต้องขอความช่วยเหลือด้วยการดำรงการละหมาดและถือศีลอด เดือนรอมฎอนเป็นโอกาสอันดีที่จะทบทวนสามประการนี้ การขัดเกลาจิตใจ ดำรงซึ่งการละหมาด และซิกรุลลอฮฺให้มากๆ เมื่อได้ขยันกระทำสามประการนี้ก็จะทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับทางนำ ใกล้ชิดกับความสำเร็จ และสิ่งที่เราขยันทำในเดือนรอมฎอน ทั้งถือศีลอด ละหมาด ซิกรุลลอฮฺ ขัดเกลาจิตใจ หากเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ในเดือนรอมฎอนก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับเวลาอื่นๆ ให้เราได้รักษาไว้ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
 
 
 
 

เรียบเรียงจาก การอรรถาธิบายความหมายอัลกุรอาน (ตัฟซีร) ในซูเราะฮฺอัลอะอฺลา โดยชัยคฺริฎอ อะหฺมัด สมะดี